حامیان بین المللی نشست

GES Group - Grant’s Electrical Services Ltd
اتاق بازرگانی انگلستان و عرب، (British Arab Chamber of Commerce)
آسه آن، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)
مرکز تجارت جهانی (ITC)، International  Trade Centre Division
وایپا، مرجع جهانی سرمایه گذاری خارجی (WAIPA)
اتاق بازرگانی صنایع، پاریس (CCI Iran, Chambre de Commerce et Industrie International, Paris)
اتاق بازرگانی سوئیس، آسیا، (Swiss Asian Chamber of Commerce, Zurich, Switzerland)
اتاق بازرگانی ژنو، (Chambre de Commerce et Industrie de Genève)
بانک توسعه آسیا، (Asian Development Bank)
بانک سرمایه گذاری اروپا، (European Investment Bank)
آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)
یونیدو، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)
شرکت های چند ملیتی حاضر در نشست

GES Group - Grant’s Electrical Services Ltd
حامی رسانه ای بین المللی

فست کلیک
روزنامه Financial Tribune
روزنامه دنیای اقتصاد
مجله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، لندن، انگلستان
روزنامه فایننشیال تایمز