حامیان بین المللی نشست

شرکت صنایع غذایی نسله سوئیس NESTLE
GES Group - Grant’s Electrical Services Ltd
بزرگترین شرکت خودرو سازی هند، تاتا موتورز TATA MOTORS
شرکت تایر سازی فرانسوی میشلن Michelin
اتاق بازرگانی انگلستان و عرب، (British Arab Chamber of Commerce)
آسه آن، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)
مرکز تجارت جهانی (ITC)، International  Trade Centre Division
وایپا، مرجع جهانی سرمایه گذاری خارجی (WAIPA)
اتاق بازرگانی صنایع، پاریس (CCI Iran, Chambre de Commerce et Industrie International, Paris)
اتاق بازرگانی سوئیس، آسیا، (Swiss Asian Chamber of Commerce, Zurich, Switzerland)
اتاق بازرگانی ژنو، (Chambre de Commerce et Industrie de Genève)
بانک توسعه آسیا، (Asian Development Bank)
بانک سرمایه گذاری اروپا، (European Investment Bank)
آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)
یونیدو، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)
شرکت های چند ملیتی حاضر در نشست

شرکت صنایع غذایی نسله سوئیس NESTLE
GES Group - Grant’s Electrical Services Ltd
بزرگترین شرکت خودرو سازی هند، تاتا موتورز TATA MOTORS
شرکت تایر سازی فرانسوی میشلن Michelin
حامی رسانه ای بین المللی

مجله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، لندن، انگلستان
روزنامه فایننشیال تایمز