درخواست اسپانسری

پلاتینیوم

۱۵

۵

طلایی

۱۰

۳

نقره ای

۵

۲

مزایا

میهمان ویژه

کانتر معرفی طرح ها و پروژه ها

قراردادن پرچم حامی در سالن اصلی

درج آرم در صفحه رویدادهای فموزا

پخش تیز تبلیغاتی

مصاحبه اختصاصی و انتشار در فایننشیال تایمز

درج آرم در دعوتنامه ها

30 دقیقه سخنرانی در پنل

مذاکرات تجاری اختصاصی

درج آرم در صفحه اصلی سایت نشست

درج آرم در صفحه نمایش سالن اصلی نشست

اختصاص یک صفحه در کتاب معرفی طرح ها و پروژه ها

اعلام تشکر از حامی توسط مجری

حضور در ضیافت شام

درج آرم در بنرهای ورودی و میکسون خبرنگاران

درج آرم در کتاب معرفی طرح ها و پروژه ها

درج آرم در صفحه داخلی سایت نشست

درج لوگو در پوستر، بروشور و کاتالوگ نشست

درخواست اسپانسری