سخنرانان کلیدی همایش

MR Dragan Kostic
Mr Pierluigi Ghione
آقای کریس نایت - فایننشیال تایمز
دکتر مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دکتر غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران
دکتر محمدباقر نوبخت -  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
دکتر ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پروفسور جان تورنتس، رییس فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دکتر محمد خزاعی - معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
دکتر محمدرضا خباز - استاندار سمنان
دکتر اسحاق جهانگیری - رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی